รับสมัครด่วน!!! ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน

ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน – 1 อัตรา (Maintenance Technician)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
ลักษณะงาน
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
4.  ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
5. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต เช่น สร้าง Rack หรือเชื่อมงานโครงสร้างต่างๆ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
read more
OnAugust 29, 2013, posted in: New & Event by

2013 CALENDAR

2013 calendar

read more
OnMay 16, 2013, posted in: New & Event by